ساینا زمانیان (تار)


  • فارغ‌التحصیل از هنرستان موسیقی دختران تهران و دانشگاه هنر در مقطع کارشناسی رشته‌ نوازندگی موسیقی ایرانی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی در دانشگاه هنر
  • هنرآموخته نزد اساتید هوشنگ ظریف، مهربانو توفیق، بهروز همتی، حسین مهرانی، امیر شریفی
  • مدرس هنرستان موسیقی دختران کرج


فرم شرکت در کلاس