نوید رحمانی ( آواز / صداسازی)  • دانش آموخته رشته موسيقى دانشگاه هنر تهران
  • دوره هاى صداسازى و آواز تحت نظر حميدرضانوربخش،على خدايى، سعادت صادقى 
  • فعالیت در زمينه موسيقى مقامى كوردى
  • اجراها: كنسرتو تنبور و آواز تحت رهبرى كيوان ميرهادى در تالار رودكى
  • شركت در جشنواره جوان
  • اجرا در تالار فارابى دانشگاه هنر تهران و چندين اجراى خصوصى
  • فعاليتهاى پژوهشى: تحقيق در خوانش و اجراى مقامات كردى


فرم شرکت در کلاس